G/F Toftegården

G/F Toftegården

Dette er hjemmesiden for Grundejerforeningen Toftegården, beliggende på Obovej og Paukevej i Herlev.

2017-06-01 Letbanen

Bestyrelsen er for et par uger siden blevet kontaktet af Letbanen vedr. ekspropriation af noget af vores græsplæne mellem pumpestationen og Ringvejen. Formålet er at gøre plads til en ny højresvingsbane på vejen. I sidste uge havde vi møde på området for at høre om omfanget af dette, og vi bliver gjort opmærksom på at også beboerne Obovej 10-18 vil få have eksproprieret til denne svingbane. Hertil vil der under arbejdets udførsel være beboere som bliver tvunget til at lægge noget have til. Der er desværre ikke meget at fortælle endnu om omfanget, og vi kender ikke endnu om vi kan gøre noget for at få erstatning for hegnet og/eller de skure osv. der måtte stå på dette område. Det berørte område er indenfor den vejudvidelseslinie, som hele tiden har været gældende langs med ringvejen. Berørte beboere skulle have fået besked fra Letbanen, men bestyrelsen vil gerne høre fra jer om vi skulle koordinere noget.


Tilmeld jer på vores mailing liste: 

   
* indicates required
    Vej  *   
          
     
2017-06-01 Letbanen: Bestyrelsen er for et par uger siden blevet kontaktet af Letbanen vedr. ekspropriation af noget af vores græsplæne mellem pumpestationen og Ringvejen. Formålet er at gøre plads til en ny højresvingsbane på vejen. I sidste uge havde vi møde på området for at høre om omfanget af dette, og vi bliver gjort opmærksom på at også beboerne Obovej 10-18 vil få have eksproprieret til denne svingbane. Hertil vil der under arbejdets udførsel være beboere som bliver tvunget til at lægge noget have til. Der er desværre ikke meget at fortælle endnu om omfanget, og vi kender ikke endnu om vi kan gøre noget for at få erstatning for hegnet og/eller de skure osv. der måtte stå på dette område. Det berørte område er indenfor den vejudvidelseslinie, som hele tiden har været gældende langs med ringvejen. Berørte beboere skulle have fået besked fra Letbanen, men bestyrelsen vil gerne høre fra jer om vi skulle koordinere noget.

2017-02-27 Svar og bemærkninger til Henny og Kjelds brev er lagt op.

2017-02-24 Tak til alle for en god generalforsamling i går aftes. Regnskab og budget er nu lagt op. Spørgsmål og forslag fra Henny og Kjeld, Obovej 60, omkring åbne regnvandsbassiner er også lagt op.

2017-02-11 Indkaldelse til generalforsamling og HOFORs forslag til åbne regnvandsbassiner i vores område.

2016-02-16 kl. 9.00: Der er ingen strøm. DONG fortæller det er en højspændingsfejl i Herlev og dele af Rødovre. Forventet løst inden kl. 11.

2016-01-13: Fastelavn søndag d. 7. februar kl. 10 på legepladsen. Generalforsamling torsdag d. 25. februar kl. 19.00 i Medborgerhuset. 

2015-05-05: Generalforsamling 2015 dokumenter nu lagt online.

2015-02-15: Fantastisk hyggelig fastelavn. Bestyrelsen takker for en hyggelig formiddag!

Love & Regler opdateret med afsnit om vinduer.

2015-02-04: Generalforsamling er den 19/2 kl. 19.00 i Herlev Medborgerhus.

2014-02-15: Fastalavn holder vi i år den 2. marts kl. 10 på legepladsen.

2014-02-01: Årets generalforsamling bliver 20. februar 2014 kl. 19.00 i Medborgerhuset, Herlevgårdsvej 18-20, 2730 Herlev.

2012-09-13: Kommunen har undersøgt vores sorteringsordning med kuber, og fundet frem til at vi kan fortsætte med denne ordning. De noterer dog også at vi sagtens kan blive bedre til at bruge kuberne for vi er noget bagud sammenlignet med husstande som har Madam Skrald containeren stående hjemme hos sig selv. Kommunen har oprettet en side med spørgsmål til ordningen: Ofte stillede spørgsmål til Madam Skrald ordningen.

2013-08-22: Så fik vi lagt referatet af generalforsamlingen online.

2012-05-13: Kommunen har lavet informationsmateriale vedr. affaldssorteringen. Vi må desværre konstatere at der bliver lagt meget forkert i de midlertidigt opstillede containere. F.eks. skal glas være rene (låget er nok af metal), elartikler er ikke metal og pap/karton er ikke papir. Men se selv informationsmaterialet.

Vi arbejder med kommunen om at få forbedret skiltningen, men med de midlertidige containere er det lidt svært da de kan blive ombyttet ifm. tømningen. Kommunen arbejder fortsat på den permanente løsning, så vi har ikke noget at melde ud om dette endnu.

2012-04-13: Grønne containere opstillet (ikke sorte, som vi kom til at skrive tidligere). Disse er kun til de fraktioner som er skiltet på dem, og det man afleverer skal være skyllet rent. Vores nyhedsbrev ligger nu online, og bliver omdelt snarest.

2012-03-03: Storskraldsordningen er ændret fra og med 1. april i år. Således tager den nu ikke de fraktioner med, som hører til “Madam Skrald” ordningen. Det har trykket lidt ud med at finde den endelige løsning med kuber hos os, så vi får nu etableret en midlertidig ordning, hvor vi får stillet nogle grønne 660 liters containere op, indtil de nye kuber er klar.

Fra Herlev Kommune: “Det er sådan, at storskraldsbilen på torsdag (og fremover) ikke medtager de fraktioner som hører til i Madam Skrald ordningen. Fra 1. april har Herlev Kommune ny kontrakt og renovatør på storskraldsordningen, og i denne indgår ikke papir, plast, småt metal og glas. Så længe vi ikke har etableret en alternativ løsning til Madam Skrald hos jer, har I derfor ikke mulighed for at aflevere disse 4 fraktioner andet end i kuber eller på genbrugsstation.

2012-03-04: “Madam Skrald” affaldssortering. På generalforsamlingen blev nogle løsningsmuligheder drøftet, og på bestyrelsens direkte spørgsmål om hvad generalforsamlingen ønskede vi skulle fortsætte med, var det kommunens forslag om at opstille to øer med hvér fire kuber. Kuber er disse sorte genbrugsbeholderen, som også står andre steder i kommunen.

Vi fortsætter derfor med denne løsning, og hvad muligheder vi har for at opstille disse. Der vil blive uddelt mere information, når vi har et konkret projekt at fremvise.

2012-01-04: “Madam Skrald” ordning. Der er netop kommet en pjece i postkassen fra Teknisk Forvaltning (TF) i Herlev Kommune om genbrugsordningen “Madam Skrald”. Bestyrelsen er i dialog med TF om denne ordning, hvor det ikke for os er hensigtsmæssigt at alle skal have den store sorte plastikbeholder, og derfor arbejder vi med andre fælles-løsninger for os. Vi vil derfor afmelde plastikbeholderne for alle hustande (på nær dem som er med i forsøgsordningen). Vi vil informere løbende om udviklingen.

2011-12-16: Udvidelse af rørføring ved pumpestationen er nu færdigt. Området er derfor nu ved at blive ryddet op. Der er etableret buske rundt om det nye biologiske filter og indsugningsrørene, og til foråret vil genetableringen af de øvrige buske og græs blive foretaget.

Efter etableringen af det nye større rør, har pumpestationen fået større kapacitet til at pumpe vand væk fra vores område, og det biologiske filter betyder at pumpestationen nu skulle være lugtfri. 

2011-11-07: Udvidelse af rørføring ved pumpestationen. Kommunen har påbegyndt arbejde med at udvidde rørføringen ud af pumpestationen. Vi har aftalt, at Obovej ikke må være helt eller delvis spærret i tidsrummet 7-9 og 16-18 på hverdage. Dvs. at trafik og leverancer til området skal være udenfor dette tidsrum. Pt. er dette ikke overholdt godt nok, og vi har derfor sendt klager til kommunen, og holder en tæt dialog.

2011-09-15: Henrik Scheuer har valgt at træde ud af bestyrelsen, og ind er kommet Jens Hansen. Vi arbejder nu på at fordele ansvarsområder, og opdaterer hjemmesiden løbende.

2011-09-04: Placering af postkasser iht. ny postlov kan læses mere om her. Bestyrelsens gennemgang af området har resulteret i et kort med angivelse af hvor postkasserne skal placeres.

2011-07-14: Opdatering med ny side om den nye postlov 2011, men ny side med leverandører og med vores brev til kommunen vedr. seneste skybrud 2/7-2011.

2011-07-03: Skybrud i går i vores område. Der faldt ca 35 mm regn de første 45 minutter, og efterfølgende faldt yderligere 10 mm. Det gik igen ud over dem som også tidligere har fået overfladevand ind af hoveddøren, men pumpestationen var ikke væsentligt ramt af problemer, og har kørt hele tiden, så der kom ingen opstigende kloakvand.

2011-05-26: Opdateret OfficePark-siden med høringssvar på Lyskær 1.

2011-05-25: Tyverier i området. Vi er blevet kontaktet af beboere som har fået stjålet en næsten ny trailer fra garageområdet, og der er også en beboer som har fået stjålet en cykel, og en anden har konstateret forsøg på at bryde en cykellås op.

Vi opfordrer til at alle holder øje med ubudne gæster, eller anden usædvanlig trafik i området. 

2011-05-02: I går søndag blev det konstateret af flere beboere, at der har været indbrud i vores garager igen. Det drejer bl.a. om følgende garager: 2, 3, 4, 6, 9 & 10.

Bestyrelsen er opmærksom på at der er adskillige huller i hækken til kolonihaverne.

2011-04-20: Referat fra generalforsamlingen lagt på (bliver omdelt så snart vi har det mangfoldiggjort).Bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder opdateret.

2011-03-06: Tak for en god fastelavn, der er billeder her. Hvis andre vil bidrage med billeder, tager vi gerne imod (Vi kan lægge dem hos os, eller det kan være links til jeres eget sted).

2011-01-07: Nyhedsbrev nr. 23 ude nu.

2010-11-18: Under Høringssvar for Ring 3 OfficePark, har vi send et brev til borgmesteren, for at få en tilbagemelding fra vores møde med ham.

2010-10-31: Tusind tak for en super vellykket arbejdsdag!

Bestyrelsen vil gerne rette en stor tak til alle dem som deltog i vores arbejdsdag i det gode vejr. Der blev virkelig knoklet, og vi har nået et flot resultat. Vi er taknemmelige for det flotte fremmøde, og glæder os over den gode kontakt der blev skabt blandt foreningens medlemmer i dag.

2010-10-12: Indbydelse til arbejdsdag

Det er delt indbydelse rundt vedr. arbejdsdag, hvor vi skal have plantet på det trekantede område og ved  parallelparkeringen på Paukevej. Det er søndag d. 31. oktober (ikke den 30. som vi er kommet til at skrive på indbydelsen).

2010-09-14: 2010-08-23: Vand i kældrene og kloaksystemet generelt.

2010-05-27: Forslag til opstilling af skraldestativ.

2010-02-25: Billeder fra vores fastelavnsarrangement.

2010-02-08: Opdatering af siden med Ring 3 OfficePark Herlev med link til Boka Groups hjemmeside.

2010-01-16: Information vedr. adgang til skraldespande er lagt på under "Området". Hjemmesiden omorganiseret, for at mindske antallet af hovedemner.

2009-11-18: Nyhedsbrev nr. 21 og stemmeseddel vedr. icopal-grunden omdeles.

2009-10-27: Gartneren har fjernet saltsyre-bomber fra legepladsen. 2 l Plastikflasker med saltsyre, som kan springe i luften hvis man rører ved dem.

2009-10-22: Vi har lavet en side om information om Ring 3 OfficePark Herlev (tidl. Icopal-grunden). (Den ligger under “Høringssvar”.)

2009-10-18: Indkaldelse til møde med Boka Group og kommunen om planerne med Ring 3 OfficePark Herlev (tidl. Icopal-grunden).

Vores hjemmeside har været ramt af nedbrud, som en efterfølgende konsekvens af vores udbyders problemer med deres server. Vi håber det hele virker igen.

2009-08-02: Nye vedtægter, besluttet på ekstraordinær generalforsamling, lagt på.

2009-06-21: Farvekode til maling af garager.

2009-05-25: NYT DOMÆNENAVN: www.gftoftegaarden.dk. Husk at opdatere dit bogmærke.

2009-05-06: Borgmesteren inviterer til “Bymesse om et godt liv i Herlev”. Se invitation og folder om arrangementet. Tilmeldingsfrist er rykket til 12. maj, på tf@herlev.dk.

2009-04-18: Hjemmeside opdateret, billeder af området lagt op.

2009-04-05: Bestyrelsen opdateret.

2009-02-17: Billeder fra besøg på pumpestationen. Opdatering af parkeringsside.