Grundejerforeningen Toftegården · Obovej & Paukevej

Du er her: G/F Toftegården

G/F Toftegården

Dette er hjemmesiden for Grundejerforeningen Toftegården, beliggende på Obovej og Paukevej i Herlev.

Læs gerne velkomstbrevet til foreningen, hvis du er ny i nabolaget. 


 Nyt fra bestyrelsen: 

Opdateret 24. september 2022:

Opfølgning på bestyrelsens brev af 11. august om parkering ud for Paukevej 22.

 

Opdateret 14. september 2022:

Kari Anne T. Rønnenfelt er udtrådt af bestyrelsen og suppleant Søren Theilgaard er kommet til.

 

Opdateret 12. August 2022:

Vedrørende sag om parkeringsforhold på Paukevej er det blevet omdelt et skriv. Dette skriv kan også findes i dette link.  

 

Opdateret 22. Maj 2022:

Herlev Kommune inviterer til diaologmøde om indretningen af stationsforpladsen til Letbanestationen Herlev Syd onsdag den 8. juni 2022 kl. 16.30-18.30 i Herlev Medborgerhus. Se vedhæftede invitation.

Området som Herlev Kommune gerne vil i dialog om er markeret med rødt på nedenstående kortudsnit (den røde trekant). De tynde røde streger er skelgrænser, mens de grønne streger er de 4 fremtidige letbane skinner (2 i hver retning). De grønne prikker er der hvor Letbanens perroner starter.

Alle er velkomne! 

 

Opdateret 28. Marts 2022:

Underskrevet referat fra årets generalforsamling findes her:

 Referat generalforsamling 23.02.22

 

Opdateret: 13. Februar 2022

Budget for 2022 er tilgængeligt her. Vi beklager at det ikke var med i det uddelte materiale.

 

Generalforsamling 2022

Afholdes i Medborgerhuset onsdag den 23. Februar 2022

kl. 18:30-22:00

 

 

Opdateret 3. November 2021

Ændring i indsamling af pap Obovej/Paukevej

Der er opstillet papcontainere på vores tre affaldsøer på Obovej, og der vil være to containere på hver ø. Herlev Kommune vil efterlevere de sidste to containere, men det vides ikke, hvornår dette vil ske.

 

Egne beholdere til pap vil fremover ikke blive tømt. Det vil kun være de fælles papcontainere, der vil blive tømt.

 

Egne papbeholdere skal sættes ud til vejen senest mandag morgen den 8. november, og de vil så blive afhentet  i løbet af uge 45.

 

HUSK at folde jeres pap sammen, så der er plads til alles pap i de fælles containere.

 

 

Opdateret 15. juli 2021:

Underskrevet referat fra årets generalforsamling findes her:

 Referat generalforsamling 2021-06-16

 

Opdateret 27. juni 2021:

Kære alle, 

Tak for deltagelse ved årets generalforsamling, så snart referatet er opdateret vil det blive lagt på hjemmesiden.

 

Vi har fået oplysninger fra kommunen  om at de igen 2021 har en pulje til støjreducernede vinduer. 

Et af kriterierne for et eventuelt tilskud er, at ens facade er stærk støjbelastet med mere end 68 dB.

Man kan nu læse mere på kommunens hjemmeside og eventuelt indsende en ansøgning på www.herlev.dk/stoej

Nyt i 2021 er: 

  • At ansøgninger behandles efterhånden som de modtages, og så længe der er midler i puljen. 
  • At det maksimale tilskudsbeløb er en tredjedel af et godkendt projekts udgifter. 

Nyheder på hjemmesiden:

Breve angående parkering på Paukevej er lagt på hjemmesiden under Området -> Breve til medlemmerne angående parkering på Paukevej

Information om pulje til støjreducerende vinduer er lagt på hjemmesiden under "Tips"

Se tilbud modtaget fra Sadolin Glostrup om rabat her

Bemærk: Stophane kort for Obovej 1-11 er opdateret 7. April 2019

Der er tilføjet oversigt over stophaner på Obovej og Paukevej. Oversigtskortene findes under Området -> Stophaner

 

 

 

 

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login

nach oben