Grundejerforeningen Toftegården · Obovej & Paukevej

Du er her: Hjem > Høringssvar > DISA grunden

DISA grunden

2012-02-20 Høringssvar på debatoplæg fra Herlev Kommune

 

2008-01: Høringssvar:

Grundejerforeningen Toftegården

(Obovej og Paukevej)

Herlev

 

 

Herlev Kommune

Teknisk Forvaltning

Herlev Bygade 90

2730 Herlev

 

Vedr.: Indkaldelse af ideer til VVM-redegørelse og tillæg til Kommuneplan (Disa-grunden mv.), Herlev Hovedgade 17

 

Grundejerforeningen Toftegaarden har modtaget ovennævnte i høring fra Herlev Kommune den 2. januar 2008 (journal nr. 30675/30676). Fra grundejerforeningens side skal vi anføre følgende:

 

Grundejerforeningen Toftegaarden ser række perspektiver i, at man ønsker at omdanne Disa-grunden mv. til et nyt butiksområde. Det kan være med til at gøre Herlev attraktivt som bopælskommune. I den forbindelse skal vi fra grundejerforeningens side opfordre til, at der arbejdes på at udforme en køn og attraktiv byarkitektur i området, der kommer i naturlig forlængelse af renoveringen af stationspladsen og som kan medvirke til at denne indgang (blandt andet via S-tog) til Herlev får et stort løft i forhold til den nuværende situation, som må karakteriseres som rodet og uskøn.

 

Fra grundejerforeningens side vil vi dog på det kraftigste opfordre til, at ideen om at åbne Kantatevej, så der bliver fri gennemkørsel fra Kantatevej til området, tages af bordet hurtigst muligt. Ideerne og projektet kan, efter grundejerforeningens opfattelse, sagtens gennemføres uden den åbning, og en åbning vil give en helt uoverskuelig og uacceptabel trafiksituation i Musikkvarteret.

 

Allerede i dag er Kantatevej og de tilstødende veje, herunder området ved ringsvejskrydset, et meget stort trafikknudepunkt, som giver særdeles store problemer for os, der bor i området. Det gælder ikke mindst i myldretiden om morgen og om eftermiddagen. Dagligt er vi vidner til meget farlige og groteske trafiksituationer. Blandt andet bruger mange bilister første del af Kantatevej som vendeplads, selv om u-vending er forbudt dér. Tillige er der mange trafikanter, der bruger vejen som en "smutvej" til Rødovre, hvilket forstærker belastningen på hele Kantatevej. Også det er til stor gene for beboerne i området.

 

En åbning til området ved Disa-grunden vil i sagens natur medfører meget ekstra trafik på Kantatevej. Det er vejen og boligområdet slet ikke bygget til, og det vil være til meget stor gene for beboeren i Musikkvarteret som i forvejen er "spærret" inde mellem store gennemgående motor- og ringveje. 

 

I vores område er der tillige mange forældre til børn, der udtrykker stor bekymring for deres børns færdsel til skoler, institutioner, S-tog, busser mv. på grund af den store trafikmængde og den "lovløshed", der ofte indtræffer, når trafikken i området er mest presset.

 

I relation til sidstnævnte skal vi fra grundejerforeningens side atter engang over for kommunen påpege, at mange af de store lastbiler, der levere varer til Netto på Kantatevej slet ikke overholder de regler, der oprindeligt blev lavet med hensyn til kørsel med varer til Netto. Vi anerkender, at kommunen tidligere har gjort en stor indsat for at få løst denne problematik. Blandt andet ved en direkte dialog med Netto. Desværre må vi konstaterer, at "løsningen" kun holder i kort tid, og at de i overvejende grad udenlandske chauffører, der nu kører varer til Netto, virker totale ubekendte og ligeglade med de aftalte regler.

 

Vi skal derfor henstille til, at kommunen atter får taget fat om denne problematik i relation til Nette, og at kommunen i øvrigt hurtigst muligt dropper ideerne om at åbne Kantatevej for gennemkørende trafik til Disa-grunden mv.

 

Vi uddyber gerne ovennævnte, hvis der er behov for dette.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Formand for Grundejerforeningen Toftegaarden

 

Jens Astrup Madsen

Paukevej 12

2730 Herlev

 

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login

nach oben