Grundejerforeningen Toftegården · Obovej & Paukevej

Du er her: Hjem > Høringssvar > Lokalplan 67

Lokalplan 67

Grundejerforeningen Toftegaarden

(Obovej og Paukevej)

Herlev

 

 

Herlev Kommune

Teknisk Forvaltning

Herlev Bygade 90

2730 Herlev

 

Vedr.: Forslag til lokalplan 67 og kommuneplantillæg 3

 

Grundejerforeningen Toftegaarden er blevet bekendt med, at Herlev kommune har udsendt forslag til lokalplan 67 og kommuneplantillæg 3 (erhvervsområdet ved Lyskær) til en række beboere på Obovej. 

 

I lyset af at grundejerforeningen tidligere har afgivet et fyldigt høringsbrev til ændring af denne lokalplan, kan det undre bestyrelsen, at vi ikke har modtaget ovennævnte i høring. Som repræsentant for en række beboere tæt ved det omtalte område, skal vi henstille til kommunen, at vi får eventuelle fremtidige forslag, der vedrører vores område eller som berører områder, der ligger tæt op ad vores område, i høring.

 

I relation til ovennævnte skal vi - i lighed med vores tidligere høringssvar til ændringen af lokalplan for området ved Lyskær - udtrykke vores store bekymring for den nye lokalplan for området. Vi er fortsat af den opfattelse, at muligheden for at bygge i op til 6 etager til erhvervsformål kan få en række meget store negative konsekvenser for vores boligområde, hvis mulighederne i den nye lokalplan føres ud i livet.

 

For det første er det væsentligt at gøre opmærksom på, at området ved Lyskær ud til ringvejen og vores område på den modsatte side af ringvejen i dag er et såkaldt "lavt bebyggelsesområde" med en del beplantning. Vi frygter, at 6 etagers bygninger vil ændre det "landskab" alt for meget og give en disharmoni i forhold til det eksisterende byggeri. Det hører efter vores opfattelse ikke hjemme i moderne byplanlægning år 2008.

 

For det andet er et indlysende at høje bygninger i området potentiel vil kunne give betydelige skyggevirkninger for de nærmeste naboer til gene for såvel indendørs som udendørs ophold.

 

For det tredje vil en forøgelse af erhvervsområdet (forstået som flere lejemål, med flere mennesker etc.) naturligt medføre en øget trafikbelastning i området. Det er helt uacceptabelt i lyset af, at området - og det gælder især området ved ringsvejskrydset - i dag er et meget stort trafikknudepunkt, som giver særdeles store problemer for os, der bor i området. Det gælder ikke mindst i myldretiden om morgen og om eftermiddagen. Dagligt er vi vidner til meget farlige og groteske trafiksituationer. Blandt andet bruger mange bilister første del af Kantatevej som vendeplads, selv om u-vending er forbudt dér. I vores område er der tillige mange forældre til børn, der udtrykker stor bekymring for deres børns færdsel til skoler, institutioner, S-tog, busser mv. på grund af den store trafikmængde og den "lovløshed", der ofte indtræffer, når trafikken er mest presset.

I relation til sidstnævnte skal vi fra grundejerforeningens side atter engang over for kommunen påpege, at mange af de store lastbiler, der levere varer til Netto på Kantatevej slet ikke overholder de regler, der blevet lavet, da Netto blev bygget, med hensyn til kørsel med varer til Netto. Vi anerkender, at kommunen tidligere har gjort en stor indsat for at få løst denne problematik. Blandt andet ved en direkte dialog med Netto. Desværre må vi konstaterer, at "løsningen" kun holder i kort tid, og at de i overvejende grad udenlandske chauffører, der nu kører varer til Netto virker totale ubekendte og ligeglade med de aftalte regler.

 

Vi skal derfor henstille til, at kommunen atter får taget fat om denne problematik i relation til Nette, og at kommunen i øvrigt lade vores synspunkter i relation til lokalplan 67 og forslag til Tillæg 3 til kommuneplanen indgå i den videre drøftelse og planlægning af området ved Lyskær.

 

Vi uddyber gerne ovennævnte, hvis der er behov for dette.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Formand for Grundejerforeningen Toftegaarden

 

Jens Astrup Madsen

Paukevej 12

2730 Herlev 

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login

nach oben