Ring 3, OfficePark Herlev

Denne side vil vi opdatere løbende med nyheder og andre information som følge af dialogen med Herlev Kommune og Boka Group, som er bygherre på Icopal-grunden.
 
Da alle kan læse med på denne side, vil vi kun udgive information som er offentlige.

2011-05-24: Høringssvar Lyskjær 1.
 
2010-11-18: Brev sendt til borgmesteren, for at få en opfølgning på vores møde med ham.
 
2010-02-23: Brev fra borgmesteren – tilkendegivelse om støjværn.
 
2010-02-08: Boka Group har en hjemmeside, med en beskrivelse af projekterne.
 
2009-11-18: Stemmeseddel omdeles, og vi vil senere fremlægge resultatet.
 
2009-10-22: Bestyrelsen fik en føler på hvad medlemmerne umiddelbart ønsker af fremgangsmåde. Vi vil initiere en runddelt skriftlig afstemning.


19/10-2009 er der møde med Boka Group og kommunen på
 
Herlev Gamle Skole
Herlev bygade 92 B
2730 Herlev
 
kl. 18.30.
 
Anledningen er at man ønsker at dispensere fra lokalplanen gældende for icopal-grunden, således at man kan bygge højere end ellers tilladt.
 
Vi har modtaget følgende materiale fra Boka Group omkring planerne for grunden:
–  Dialog
–  Præsentation til Herlev kommune
–  Skyggetegninger

Bestyrelsens høringssvar ifm. lokalplansændringen for erhvervsområdet, inkl. Icopal grunden.