Rør- og ledningssystemer

Dette er tegninger af vores rør- og ledningssystem i området. Generelt kan nævnes at husejerne selv ejer stikledningen fra huset og til brønd. Se evt. vores vedtægter og lokalplan og deklaration.

Nye kloakplaner fra kommunen 2011

Vand i kældrene 14/8-2010

Vi har nu igen (3 år og 3 dage siden sidste 50 års regnvejr) fået vand i kældrene som følge af skybrud. For nogle beboere drejer det sig om overflade-regnvand, som strømmede ind af hoveddøren, fordi kloaken i fortovet flød over, for andre var det opstigende kloakvand i kælderen, som følge af at vandet ikke blev pumpet væk fra vores område.

Denne gang kørte pumpestationen ved Kantatevej, men problemet var at den rørføring til Avedøre som den pumper vandet til var fyldt, og derfor kunne den ikke pumpe vandet nogen steder hen.

Vi havde undervejs på selve dagen dialog med bemandingen på pumpestationen, og vi har siden ført en aktiv dialog med kommunen om at der nu må gøres noget. Vores kældre skal ikke bruges som reservoir for overskudsvandet i kommunens kloaksystem!

Vi ER i dialog med kommunen.

2010-09-14: Vi har uploadet  Arthur Jensen og Kaare Christiansen’s kortlægning af kloaksystemet i vores område.

Bestyrelsen har ingen mulighed for at anbefale individuelle løsninger for at undgå fremtidige vandproblemer i kælderen. Vi kan dog henvise til BOLIUS, som har en side, hvor man kan hente inspiration:

 

Overfladevand efter skybrud 2/7/2011

Bestyrelsen har sendt følgende til kontaktpersoner hos Herlev kommune:
"

Fra: Søren Theilgaard
Sendt: 3. juli 2011 11:14
Til: Louise Kastberg Bendixen; Susanne Skov-Mikkelsen
Cc: Henrik T. Scheuer; Jens Astrup; Kaare Christiansen; Maya Ollivierre
Emne: Skybrud 2/7-2011

 
Hej Louise og Susanne,
 
Så var den gal igen!
 
I går den 2. juli 2011 faldt der 35 mm regn de første 45 minutter, og derefter yderligere 10 mm, så der i alt kom ca. 45 mm regn. Kaare, som har boet i området siden 1966 kom med den subjektive kommentar, at dette jo ikke var noget meget usædvanligt voldsomt regnskyl, lignende regnskyl er kommet tidligere uden oversvømmelser i vores område.
 
Jeg ringede til driftsafdelingen kl. 21.46, og på det tidspunkt var de først ved at gå igang, og der var vandet for længst inde i husene, og regnen drevet over (der kom stadig lidt regn efterfølgende, og ikke mindst lyn og torden), og det synes vi bestemt ikke lever op til den øgede opmærksomhed vi har fået omtalt at I (kommunen) har på vores område. Det er dårlig forberedelse, når skybrud var blevet varslet.
 
Jeg har lavet noget billedmateriale. Der er billeder af vandstanden på vejen og fortovet, samt billeder af de 2 kloaker, hvor vandet løber OP ad. Der er desuden billeder af den regnvandskloak, som ligger foran Obovej 56, og bør bortlede regnvandet fra vores område (den er der billede af både med højvande i gå, og som den ser ud her til formiddag i næsten tom tilstand). Jeg har billederne i højere opløsning end de er vedhæftet her, hvis I har behov for det. Bemærk at de alle er tidsstemplede, og har GPS information (selv om jeg ikke har checket nøjagtigheden).
 
Jeg har forstået på min nabo, at I har været ude og lave den aftalte TV-inspektion af kloakledningerne i vores område (i hvert fald den som løber i grænseområdet til naboforeningen på Fagotvej, forbi Paukevej 34). Vi er spændte på at høre hvad resultatet er af denne undersøgelse.
 
Denne gang var der ikke de store problemer med pumpestationen, ud over at der var løbet noget vand over, så der var kommet ca. 30 cm vand i bunden af pumpe-rummet, men der var ikke problemer med at få pumpet vandet væk. Pumpestationen kørte derfor hele tiden, og vi har heller ikke haft opstigende kloakvand i vores kældre.
 
 
Jeg vil ikke afholde mig fra at komme med et bud på hvad situationen er. I denne forbindelse antager jeg at jeres TV-inspektion viser, at der ingen forbindelse er mellem kloakledningen på Obovej og den som løber på grænsen til vores naboforening, ej heller er der andre tilslutninger til ledningen i begyndelsen af Obovej.


Det ser rigtig meget ud som om at vandet løber baglæns i den ledning, som bør føre vandet væk fra vores området.
 
Med mindre min antagelse om jeres TV-inspektion er forkert, så vil jeg på det kraftigste henstille til at I får testet den ledning som skal føre regnvand ud af vores område. Dette har virkelig høj prioritet, da vi føler at vi også på dette område betaler for udbygningen på den anden side af ringvejen. Udmeldinger om at byggeriet skulle forsinke vandbelastningen ved sådanne regnskyl, tror  vi ikke meget på holder, for vi må konstatere at vandet meget hurtigt strømmer til vores område i de alt for rigelige mængder.
 
Det er tvingende nødvendig for os at høre, hvad i har tænkt jer at gøre for at undersøge vores påstand, og hvilken tidshorisont der er.
 
Med ønsket om en god (og tør) sommer!

"

 

Og tilføjet med følgende:

"

 

Anders Jensen, Obovej 56, har oplyst at der er læg i brønden umiddelbart uden for hans hoveddør – den høje brønd hvor der også er et dagen efter billede.

 

Dette læg betyder, at der løber vand direkte ned til han hoveddør, når denne brønd fyldes.

 

Hvis brønden ikke var læg er det vurderingen, at der i går ikke ville være løbet vand ind i hans hus.

 

Derfor bedes I straks iværksætte udbedring af dette læg (uden vi dog dermed løser for problemerne i de andre huse).

"