Pulje til støjreducerende vinduer

 opdatret 27 Jun 2021:

Vi har fået oplysninger fra kommunen  om at de igen 2021 har en pulje til støjreducernede vinduer. 

Et af kriterierne for et eventuelt tilskud er, at ens facade er stærk støjbelastet med mere end 68 dB.

Man kan nu læse mere på kommunens hjemmeside og eventuelt indsende en ansøgning på www.herlev.dk/stoej

Nyt i 2021 er: 


Puljen er nu blevet oprettet. Du kan se flere informationer på Herlev Kommunes hjemmeside:

 

https://herlev.dk/nyheder/borgere-kan-faa-stoette-til-stoejdaempende-vinduer

 

https://herlev.dk/borger/trafik-og-veje/trafikstoej